НДР

 

До Тематичного плану-переліку науково-дослідних робіт кафедри теорії, історії держави та права на 2016-2017 н. р. за рахунок робочого часу викладачів внесена наступна тематика:

 

№ з/п

Назва НДР, керівник

Очікуваний науковий результат та його значущість

1

2

3

1.

Правове положення еко-ферми в Україні: стан та перспективи розвитку (доц. В.В. Латишева)

Визначення доктринальної основи та правової регламентації еко-ферми в Україні. Наукові публікації у фахових виданнях, дослідження національного та міжнародного аспекту правового положення еко-ферми. Формулювання пропозицій до законодавства  щодо правового положення еко-ферми вУкраїні.