НДР

Науково-дослідна робота кафедри теорії, історії держави та права на 2018-2019 н. р. за рахунок робочого часу викладачів:

 

№ з/п

Назва НДР, керівник

Очікуваний науковий результат та його значущість

1

2

3

1.

Конституційно-правові засади сучасної муніципальної реформи в Україні. (доц. В.Д. Шаповал)

Виходячи із стану наукового опрацювання проблеми проведення децентралізації державного управління, передачу реальних владних повноважень на рівень місцевого самоврядування, метою дослідження буде комплексний теоретико-правовий аналіз теоретичних питань становлення та розвитку конституційних засад сучасної муніципальної реформи в Україні, дослідження сутності, змісту та структури юридичного механізму проведення муніципальної реформи в Україні. Розробити пропозиції щодо ефективної моделі місцевого самоврядування в Україні пропозиції щодо ефективної моделі місцевого самоврядування в Україні.