Підручники/ Посібники

Монографії, підручники та навчальні посібники, видані викладачами кафедри теорії, історії держави та права

1. Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія. Навчальний посібник. Друге видання. – Київ. Видавництво “Лібра”, 2002 р. – 254 с.

2. Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Представление о свободе в истории человечества. – Киев: Либра, 2006. – 344 с.

4. Урін О.В. Політологія. Конспекти курсу лекцій з таблицями та схемами: навчально-наочний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2010. – 324 с.  

4. Шаповал В.Д. Конституційно-правовий статус сільського, селищного, міського голови в України. Монографія. – Кременчук. Вид. ПП Щербатих О.В., 2010. – 156 с.

6. Ганна Капустян. Українська державність: етапи становлення (укр., рос. мова). – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2011 р. – 84 с.

7. Капустян Г.Т. Пам'ять 33-го кличе молодих. Сповіді свідків і слово історика: наукове видання / Г.Т. Капустян // 2-ге вид., доповн. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О.В., 2014. – 596 с.

8. Латишева В.В. Правове забезпечення розвитку житлово-комунального господарства як складової соціальної сфери села в Україні: монографія / В.В. Латишева. – Харків : Видавництво «Точка», 2014. – 172 с.

9. Урін О.В. Народження і гартування демократії у Кременчуці під час боротьби за незалежність України (кінець 80-х - початок 90-х років ХХ ст.) – Кременчук. Вид. ПП Щербатих О.В., 2017.