Публікаці

Публікації викладачів кафедри ТІДП

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ - >>>

 

1. Капустян Г.Т. Повсякдення в окупованому Кременчуці (1941-1943). Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – Випуск 53 / За редакцією Ігора Підкови, Романа Тарнавського. – 491 с. /С.376-387.

2. Капустян Г.Т. Запровадження командно-репресивних методів управління українським селом напередодні Голодомору 1932-33 рр. Міжнародна наукова конференції "Штучні голоди в Україні XX століття", проведення якої ініціювала ГО «Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса». –  16 травня 2018 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.- К., 2018. 752с. С.268-283

3. Капустян Г.Т. «За вашу і нашу свободу!» Польсько-український альянс 1920року.

Історичний інститут Вроцлавського університету та філія Інституту Національної Пам'яті у Вроцлаві зорганізували міжнародну наукову конференцію «Розпад імперій. Встановлення повоєнного ладу в Центрально-Східній Європі в 1918–1923 роках», Вроцлав, 22–23 листопада 2018 року.- С.8-10.

4. Капустян Г.Т.  Селянський повстанський рух Півдня України (махновщина) в контексті української революції 1917-1921 рр. Український селянин. - 2018. - Вип. 19. - С. 31 - 36. Черкаси, 2018.http://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/issue/view/218

5. Капустян Г.Т. Ukrainian Holodomor (1932-1933)throught the prizm of oral history

IOHA 2018. The XX International oral history association Conference. June 18-21, 2018. University of Jyvaskyla,Finland. P.283-287.

6. Капустян Г.Т. Пам'ять про Голодомор в усній історії нації. Конструктиви формування/коригування колективної пам`яті. Рівне,11-12.05.2018

http://mnemonika.org.ua/2018/07/04/proceedings2018/ тези доповідей Рівно. V Всеукраїнська науково-практична конференція "Політика пам'яті в теоретичному та практичному вимірах".

7. Капустян Г.Т. Прелюдія голодомору: «надзвичайщина» в українському селі (1928-1929 рр.) Візуалізація епохи Голодомору: джерела, наративи, контести. Міжнародний науковий симпозіум./HREC, Київ, 4-6.06. 2018

8. Капустян Г.Т. Перші сходи до великої науки. Історичний факультет Полтавського Національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Збірник матеріалів і бібліографічні покажчики. До 100-річного ювілею. Наукове видання. Полтава, 2018.- С. 419-422.

9. Капустян Г.Т. Черевань Антон Самійлович. Історичний факультет Полтавського Національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Збірник матеріалів і бібліографічні покажчики. До 100-річного ювілею. Наукове видання. Полтава, 2018.- С. 210-211.

10. Капустян Г.Т. Ліквідація куркульства як «кляси» у селі Заруддя. Четверті Череванівські наукові читання. Полтава., 2018. - С. 148 - 152.

11. Капустян Г.Т. Депортація польських спецпереселенців-осадників із Західних областей України (1940 р.). Великий терор 1937-1938 рр.: жертви та виконавці. Міжнародна наукова конференція. Полтава, 27-28 вересня, 2018. – С. 69-72.

12. Капустян Г.Т. 204th Anniversary of Taras Shevchenko. Журнал World Ecology Report при ООН / Електронний ресурс: режим доступу:

http://worldinfo.org/wp-content/uploads/2018/03/WER-Spring-2018-1-16-6.pdf – С. 14.

13. Шаповал В.Д. Проблеми забезпечення конституційного права громадян на професійну правничу допомогу в  Україні та шляхи їх подолання Право і суспільство. – № 1. – 2018. – С.61–65.

14. Шаповал В.Д. Соціально-правовий захист права громадян на професійну допомогу: проблеми теорії та практики. Visegrad Journal on Human Rights. – 2018. – №1. – С. 208-213.

15. Шаповал Н.В. Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні. Конституційно-правові академічні студії. – 2018. – № 1. – С. 110-115

16. Шаповал Н.В. Муніципальна реформа в механізмі сучасної конституційної модернізації в Україні. Visegrad Journal on Human Rights. – 2018. – №1. – С. 214-219..

17. Шаповал Н.В. Конституційно-правовий досвід зарубіжних країн у здійсненні муніципальних реформ. Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 1. – С. 71-74.