Тези

Станом на 31.12.2017 рік за 2017рік опубліковано матеріали конференцій та зроблено доповіді:

Міжнародні конференції:

 1. Шаповал В.Д. Правове становище внутрішньо переміщених осіб в Україні / В.Д. Шаповал // «Adaptation of internally displaced students for new student communities»: матеріали проекту, червень–грудень 2017 р., - м. Горішні Плавні : ПП Олексієнко В.В. 2017. – С. 30–34.
 2. Шаповал В. Д. Конституційне право громадян на професійну правничу допомогу у системі прав людини в Україні та політики держави / В.Д. Шаповал // Сучасні перспективи розвитку науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15–16 вересня 2017 року. Київ : МЦНД, 2017. – 86 с. – С. 80–82.
 3. Шаповал В.Д. Участь виборних органів місцевого самоврядування у забезпеченні конституційного права громадян на професійну правничу допомогу в Україні / В.Д. Шаповал // Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України : тези доповідей міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22-23 червня 2017 р.) / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К. : Прінт-Сервіс. – 390 с. – С. 324–328.
 4. Шаповал В.Д. Безоплатна правова допомога в Україні: проблеми теорії та практики / В.Д. Шаповал // Від громадянського суспільства – до правової держави : ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція. – Харків : 21 квітня 2017.
 5. Шаповал Н.В. Становлення інституту місцевого самоврядування в Україні / Н.В. Шаповал // Від громадянського суспільства – до правової держави : ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція. – Харків : 21 квітня 2017.
 6. Шаповал В.Д. Державно-правовий механізм розвитку конституційного права громадян на правничу допомогу в Україні в умовах європейської інтеграції / В.Д. Шаповал // Актуальні проблеми правової політики України в умовах європейської інтеграції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : 01 квітня 2017 р.
 7. Шаповал В.Д. Правнича допомога в Україні в умовах сучасного розвитку української держави / В.Д. Шаповал // Приватне право в умовах глобалізації: сучасні орієнтири правового розвитку : збірник наукових працьVІ Міжнародної наукової Інтернет-конференції, присвяченої 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 170-річчю Одеської школи права. – Одеса : 20 березня 2017. – С. 147–152.
 8. Капустян Г.Т. Більшовицький варіант політики «римських цезарів», або: комнезами як прояви люмпенської психології  //Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри : міжнародна науково-практична конференція. – Черкаси : 3–4 березня 2017 р.
 9. Капустян Г.Т. Принципи народного самоуправління в махновському повстанському русі / Г.Т Капустян // «Український визвольний рух 1920-х – 1950-х р. Ідея державності та її реалізація» : Матеріали міжнародної наукової конференції до 75-річчя Акта відновлення української державності 30 червня 1941р. та 25-ї річниці Незалежності України (29 – 30 червня 2016 р.) / Упор.  – К., 2016. – 296 с. – С.114-127.
 10. Капустян Г.Т. Антисоціальна політика радянського політичного режиму і селянська «моральна економіка» на Полтавщині в період згортання НЕПу / Г.Т. Капустян // Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму : історія і сьогодення : матеріали VІІ всеукраїнської наукової конференції (Івано-Франківськ, 19–20 травня 2017 р.) – 332 с. – С. 135–142.

Всеукраїнські конференції:

 1. Литвиненко Д. А. Суднобудівна галузь України в роки Другої світової війни / Д. А. Литвиненко // Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / [Гол. ред. В. І. Маслак]. – Кременчук: ПП Щербатих, 2017. – 268 с. – С. 70–72.
 2. Прилипко В.М., Лучнікова А.Г. Переваги та недоліки використання інтернет-маркетингу в підприємницькій діяльності / В.М. Прилипко, А.Г. Лучнікова // Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / [Гол. ред. В. І. Маслак]. – Кременчук: ПП Щербатих, 2017. – 268 с. – С. 231–233.

Внутрішньо університетські конференції:

 1. Латишева В.В. Законодавчі та правові основи земельного кадастру в Україні / В.В. Латишева // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві», 18–21 квітня 2017 року.