Наукові заходи

Кафедра Теорії, історії держави та права

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за підтримки Асоціації українських правників провела міжнародний круглий стіл:

«Конституційна реформа на сучасному етапі: перспективи реалізації».


  

 

На круглому столі обговорювалися пропозиції щодо  вдосконалення демократичних  засад Конституції України, розбудови громадянського суспільства, піднімались  проблеми реформи судової системи.

Як зазначили студенти, це дуже важливо, що  до університету завітали  провідні  експерти з права  та поділились  досвідом та проблематикою реалізації правничих реформ.  Проведення такого заходу в регіональному вищому навчальному закладі свідчить про залучення  до обговорення проблеми вдосконалення правової системи України  широкого кола науковців,  юристів-практиків, державних службовців та   студентів - майбутніх юристів.

 У обговоренні взяли участь: Василь Костицький ‑ Президент Асоціації українських правників, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України; Марцеляк О. В. – доктор юридичних наук,  професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Конституційної комісії; Шаповал Валерій Дмитрович ‑ кандидат юридичних  наук, доцент, завідуючий кафедрою теорії, історії держави і права Кременчуцького національного університет ім. Михайла Остроградського; Дейвидс Джим – професор права кафедри юриспрунденції в Університеті «Regent University School of Law» США;  Андерсон Брюс – професор, доктор історії та філософії, Президент Інституту Реформації США, викладачі, студенти КрНУ, представники органів місцевого самоврядування, прокуратури, поліції, адвокатури, судів Кременчука.

 

За ініціативою кафедри ТІДП був проведений семінар з підвищення кваліфікації адвокатів та стажистів адвокатів Кременчуцького регіону


11 лютого 2017 року у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського проведено заходи із підвищення кваліфікації адвокатів та стажистів адвокатів Кременчуцького регіону.

Семінар присвячено питанням конституційних прав і свобод та механізмів їх захисту, адвокатської практики у сфері захисту інформаційних прав і свобод та участі адвоката у захисті прав при здійсненні негласних слідчих дій.

Протягом п`яти годин учасники мали можливість спілкуватися із Марцеляком Олегом Володимировичем - доктором юридичних наук, професором, заслуженим юристом України, завідувачем кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, членом Конституційної комісії; Костицьким Василем Васильовичем - доктором юридичних наук, професором, заслуженим юристом України, членом-кореспондентом Національної академіїп равових наук України, Президентом Асоціації Українських правників; Луциком Василем Васильовичем – кандидатом юридичних наук, доцентом Львівського національного університету ім. І. Франка.

У семінарі взяло участь більше 200 адвокатів та стажистівПолтавщини, якіотрималисертифікати про підвищеннякваліфікації.