Склад кафедри

CКЛАД КАФЕДРИ ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

 

 №

П.І.Б

Посада, вчене звання

Дисципліна яку викладає

1.

Шаповал Валерій

Дмитрович

Зав. кафедрою, доцент, кандидат юридичних наук

- Конституційне право України;

- Міжнародне право;

- Нотаріат України;

- Адвокатура України;

- Організація місцевого самоврядування.

2.

Капустян Ганна Тимофіївна

Професор, доктор історичних наук

- Історія України;

- Юридична деонтологія;

Аспіранти  та здобувачі.

3.

Литвиненко Дмитро Анатолійович

Доцент, кандидат історичних наук

- Загальна історія держави та права

- Основи теорії держави та права

4.

Васечко Людмила Олександрівна

Доцент, кандидат юридичних наук

-  Теорія держави і права;

- Державне право зарубіжних країн;

- Господарське і трудове право;

5.

Урін Олександр Веніамінович

Доцент

- Політологія;

- Основи демократії;

- Юридична психологія.

6.

Шаповал Наталія Володимирівна

Викладач

-  Організація місцевого самоврядування в Україні;

- Державне управління та місцеве самоврядування;

- Європейська інтеграція України.

7.

Прилипко Вікторія Михайлівна

Викладач

- Правознавство;

- Інформаційне право;

- Основи законодавства України;

- Біржове право.

8.

Льопа Марина Сергіївна

Секретар кафедри