Склад кафедри

CКЛАД КАФЕДРИ ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

 

П.І.Б

Посада, вчене звання

Дисципліна яку викладає

1.

Шаповал Валерій

Дмитрович

Зав. кафедрою, доцент, кандидат юридичних наук

- Конституційне право України;

- Актуальні проблеми теорії держави та права;

- Міжнародне право та міжнародний захист прав людини;

- Юридична клініка «Правознавство»;

- Конституційне судочинство України;

- Право Європейського союзу.

2.

Капустян Ганна Тимофіївна

Професор, доктор історичних наук

- Історія України;

- Юридична деонтологія;

- Аспіранти  та здобувачі;

- Державне право зарубіжних країн;

- Державне (конституційне) право зарубіжних країн;

- Загальна історія держави та права.

3.

Васечко Людмила Олександрівна

Доцент, кандидат юридичних наук

-  Теорія держави і права;

-  Актуальні проблеми теорії держави та права.

4.

Урін Олександр Веніамінович

Доцент

-  Конституційний процес України;

 - Правове регулювання суспільних відносин в Україні;

- Юридична психологія.

5.

Прилипко Вікторія Михайлівна

Викладач

-  Основи законодавства України;

- Правознавство;

- Правове регулювання суспільних відносин в Україні;

-  Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі.

6.

Шаповал Наталія Володимирівна

Викладач

- Право Європейського Союзу;

- Юридична клініка «Правознавство».

7.

Льопа Марина Сергіївна

 Ст. лаборант