Склад кафедри

CКЛАД КАФЕДРИ ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

 

П.І.Б

Посада, вчене звання

Дисципліна яку викладає

1.

Шаповал Валерій

Дмитрович

Зав. кафедрою, доцент, кандидат юридичних наук

- Конституційне право України;

- Міжнародне право;

- Нотаріат України;

- Адвокатура України;

- Організація місцевого самоврядування;

- Правознавство.

2.

Капустян Ганна Тимофіївна

Професор, доктор історичних наук

- Історія України;

- Юридична деонтологія;

Аспіранти  та здобувачі.

3.

Литвиненко Дмитро Анатолійович

Доцент, кандидат історичних наук

-  Основи римського приватного права;

- Історія вчень про державу та право;

- Історія держави та права зарубіжних країн;

- Історія держави та права України.

4.

Латишева Вікторія Володимирівна

Доцент, кандидат юридичних наук

-  Теорія держави і права;

- Торгове право;

- Правові основи зовнішньо-економічної діяльності;

- Правові основи інвестиційної діяльності;

- Бюджетне і страхове право;

- Державне право зарубіжних країн;

- Господарське і трудове право;

- Земельне право;

- Законодавчі та правові основи земельного кадастру.

5.

Урін Олександр Веніамінович

Доцент

- Політологія;

- Основи демократії;

- Юридична психологія.

6.

Шаповал Наталія Володимирівна

Асистент

-  Організація місцевого самоврядування в Україні;

- Державне управління та місцеве самоврядування;

- Європейська інтеграція України.

7.

Прилипко Вікторія Михайлівна

Асистент

- Правознавство;

- Інформаційне право;

- Основи законодавства України;

- Біржове право.

8.

Льопа Марина Сергіївна

Асистент

- Порівняльне правознавство;

- Правознавство.