Студентська наукова робота

Товариство студентів, аспірантів та молодих учених кафедри теорії, історії держави та права об’єднує студентів, аспірантів та викладачів кафедри з метою активізації та координації наукових досліджень на засадах добровільної участі та спільності інтересів наукового спрямування.

 

Напрями наукової діяльності:

-                    правові науки;

-                    політичні науки;

-                    історія України.

 

Основними практичними напрямами діяльності Товариства студентів, аспірантів та молодих учених є: проведення молодіжних науково-практичних конференцій; організація круглих столів; сприяння розвитку науки в університеті; налагодження молодіжних наукових зв’язків між вищими навчальними закладами.

 

Участь у конференціях студентів під науковим керівництвом
викладачів кафедри

Урін О.В.

Синяк Д.О. Вплив рішень Конституційного Суду України на конституційний процес та вдосконалення чинного законодавства. Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства: матеріали V Міжнародної конференції . – Кременчук: 16-17 жовтня 2019 р. С. 48–50.

Красун Я. В Запровадження в Україні кримінальної відповідальності посадовців за незаконне збагачення у відповідності до конституційних норм. Актуальні проблеми виконавчого процесу: теорія і практика: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції – Кременчук: 6 грудня 2019 р. С. 144 –148.


Участь у конференціях студентів під науковим керівництвом
викладачів кафедри

Шаповал В.Д.

Іванченко А.С. Реалізація права Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства: матеріали V Міжнародної конференції . – Кременчук: 16-17 жовтня 2019 р.

Булатов О.А. Безоплатна професійна правнича допомога та її правова природа Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства: матеріали V Міжнародної конференції . – Кременчук: 16-17 жовтня 2019 р.

Степаненко Р.С. Нігілізм як соціальне явище Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства: матеріали V Міжнародної конференції . – Кременчук: 16-17 жовтня 2019 р.

Сокоренко В.О. Історія становлення та розвитку національної поліції Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства: матеріали V Міжнародної конференції . – Кременчук: 16-17 жовтня 2019 р.