Студентська наукова робота

Товариство студентів, аспірантів та молодих учених кафедри теорії, історії держави та права об’єднує студентів, аспірантів та викладачів кафедри з метою активізації та координації наукових досліджень на засадах добровільної участі та спільності інтересів наукового спрямування.

 

Напрями наукової діяльності:

-                    правові науки;

-                    політичні науки;

-                    історія України.

 

Основними практичними напрямами діяльності Товариства студентів, аспірантів та молодих учених є: проведення молодіжних науково-практичних конференцій; організація круглих столів; сприяння розвитку науки в університеті; налагодження молодіжних наукових зв’язків між вищими навчальними закладами.