Аспірант

В 2020 році на кафедрі теорії, історії держави та права планується 2 захисти дисертацій:  викл. Прилипко Вікторія Михайлівна  та викладач Шаповал Наталія Володимирівна

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача

(науковий керівник / консультант)

Шифр спецради

(ЗВО)

Шифр спеціальності (2011 р.

та 2015 р.)

Етапи підготовки (місяць)

доповідь на кафедрі

представлення до спецради

попередній захист

повідомлення

захист

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра «Теорії, історії держави та права»

Шаповал Наталія Володимирівна

(д.т.н., проф. Костицький В. В.)

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

12.00.02

Конституційне право, Муніципальне право.

вересень 2019

січень2020

лютий2020

березень2020

червень 2020

Прилипко Вікторія Михайлівна

(д.пед.н.) Герасименко Л.В.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)спеціалізація –теорія і методика професійної освіти

квітень 2020

травень 2020

червень 2020

жовтень 2020

грудень 2020