Якість освіти

Систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (далі - система) створено у відповідності до Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про освіту", Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347 (далі - Ліцензійні умови), Статуту університету, Положення про організацію освітнього процесу в КрНУ, Правил внутрішнього розпорядку, Колективного договору а також відповідно до основних засад Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти ESG і Національного стандарту України "Системи управління якістю" ДСТУ ISO 9001:2015.

Система має на меті реалізацію місії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та Стратегічної програми розвитку КрНУ до 2025 року.

Система якості освіти

Нормативна документація

Кодекс якості Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Кодекс академічної етики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Інструкція щодо перевірки ВКР на академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

Положення про перевірку авторських текстів на плагіат

Результати моніторингу якості освіти

Графік моніторингу якості освіти

Результати моніторингу випускних робіт на дотримання норм академічної доброчесності:

Звіт про перевірку випускних кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату (осінній семестр 2021-2022 н.р.)

Звіт про перевірку випускних кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату (весняний семестр 2021-2022 н.р.)

Звіти про опитування учасників освітнього процесу

Звіт про опитування учасників освітнього процесу 2021-2022 н.р.

Звіти про рейтингування викладачів

Звіт про рейтингування викладачів 2021-2022 н.р.

istanbul travesti kapaddokya kadıköy travesti taksim travesti travesti istanbul travesti
travesti istanbul travesti bodrum
istanbul travesti sitesi travesti alanya, bodrum, fethiye, marmaristravesti şişli
izmir travesti travesti adanatravesti istanbulistanbul trv